preloader

Медия център

Bcard

Стоилка Арсова в "ЖЕНАТА Е: Доброто начало"

Снимка С. Арсова
14 декември 2021

Съхраняването на българщина­та и човечността са водещи ка­узи в личния и професионалния живот на Стоилка Арсова. По думите ѝ Националната карто­ва и платежна схема в България има за цел да обедини всички свои участници под общи пра­вила, политики и стандарти. И посочва като пример изцяло родните платежни продукти – българската карта с бранда Bcard и незабавните плащания в лева с бранда Blink.

„Наред с това Схемата подкре­пя каузи за пренасяне на бъл­гарската историческа памет в модерния дигитален свят – такъв е проектът за първия общодостъпен дигитализиран почерк на историческа личност, а именно почеркът на Васил Левски. Авторът на шрифта по този проект Стефан Пеев бе сред десетте номинирани за будител на 2021 г. С екип от млади дизайнери и съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и музея на Христо Ботев в Калофер вече работим и по дигитализация на почерка на големия наш поет и революционер“, разказва Стоил­ка Арсова. Те споделя, че от 12 години личната ѝ кауза е свър­зана с възстановяване и съхра­нение на историята на нейния род от Сливница, Софийско, как­то и със събирането на архив, който да послужи за експозиция за бъдещ етнографски и истори­чески музей в града.

 

ПРОФ. Д-Р ИВО ПЕТРОВ:

- Каква е тайната съставка за изграждането и управлението на добре работещ и сплотен екип?

Тайната съставка е взаимно­то доверие и съгласуване още на ниво идея. Няма как да привлечеш съмишленици и екипни играчи, ако не кипят с теб от самото начало. Ако не се получи, идеята просто минава на по-заден план за доосмисляне. Разбира се, не бива да забравяме и градивната критика, тя също е в основата на всеки успешен проект.

- Управлението като функция и стил може ли да се категоризира като мъжко и женско? Припознавате ли се в това твърдение на Маргарет Тачър: „Аз притежавам чисто женската способност да се захвана с една работа и да я свърша до край, дори всички наоколо да я оставят и да си тръгнат“.

Да, определено. Работила съм по множество проекти, при кои­то е трябвало да организирам и изградя нещо от нулата, разпо­лагайки с пълна свобода. Проек­ти, при които в мен са концен­трирани и отговорността, и риска от провал, и удовлетворе­нието. За радост, през годините винаги съм била обградена от професионалисти и стойностни хора и макар да звучи нескромно: „Нямаме провален проект!“.

- Как хобито и любимите занимания в свободното време работят за вашата продуктивност и успех? Управлението на стреса в каква степен предопределя успеха?

Моите хобита и интереси ме потапят в съвсем различна плоскост – духовната. Пиша книги, рисувам, пътувам, посе­щавам духовни места, общувам с много хора, които имат нуж­да от помощ, и се старая да им оказвам, каквато мога морална или материална подкрепа. Мога да кажа, че за себе си съм пости­гнала баланс между духовния и материалния свят.

- Добрият мениджър непременно добър психолог ли е? Как бързата и точна преценка за даден човек от екипа или за партньор рефлектира върху успеха на мениджъра и компанията?

Да, ако имаш усещане за някого, трябва да действаш на мига. Да му влезеш в поло­жението, да разбереш какво го мъчи, да му дадеш шанс, дори да бъдеш в ролята на ментор. Ако не изкорениш зародиша на съмнението или проблема още в началото, той рано или късно ще прерасне в конфликт. Но понякога, ако касае проблем на взаимоотношения в екипа, е добре дори и умишлено да дирижираш нещата така, че всичко да излезе наяве.

- Доколко е важно една компания да бъде социално ангажирана и да подкрепя проекти за благото на обществото? По какъв начин добротворчеството добавя допълнителна стойност към успеха на компанията?

Личният ми апел е всяка една компания в България да подкрепя обществена кауза. И не само компаниите, а всеки българин трябва да се огледа и да припознае своята малка кауза. Много ме впечатли младият Кристиан Ваклинов, който бе сред десетте номинирани за будител на 2021 г. Видял гарата в Цепина порутена, без прозорци, изоставена от 13 години, дори табела нямало. И момчето отделило време от ваканцията си и заедно с двама приятели запретнали ръкави. Запалили и други съмишленици за каузата и малко по малко с доброволчески труд и дарения възкресили и превърнали старата гара в „Дом музей на теснолинейката“.

 

СТЕФАН ИВАНОВ:

- Коя е съкровената мечта, която все още гоните?

Мечтата ми в професиона­лен план е да работим така, че в Европа да има оперативна съвместимост на платежните продукти. Например нашата българска Bcard да се приема при търговци с логото на френската схема CB и немската Girocard и обратното – техните карти да се използват в България. И за сбъдването на тази мечта ра­ботим усилено заедно с другите европейски държави.

- Кои за вас са професиите на бъдещето?

Всички професии, които в себе си включват думите диги­тализация, екология, култура, изкуство, здравеопазване, об­разование и, разбира се, Космос. Ще дойде време да летим, както сега пътуваме до съседния град.

 

ВЛАДИМИР АМПОВ – ГРАФА:

- Смятате ли, че изкуството може да бъде каузата, зад която да застанете? В какъв аспект

Това е една от най-смислени­те каузи. Време е обществото ни да започне да цени труда на хората на изкуството. Има хора, които нямат нито една оригинална картина в дома си на известен или на недотам известен автор. Апелирам към всеки, който е поканен на из­ложба или представяне на кни­га, да купи нещо, макар и дребно. Темата е дълбоко свързана с мен, аз самата редовно купувам произведения на изкуството и ги подарявам на свои приятели. Празничните подаръци, които поднасяме на нашите партньо­ри в Схемата, също са ръчно правени и български – от наши родни творци.

Източник: сп. Мениджър

Изтеглете файловете

icon
Интервю, сп. "ЖЕНАТА Е: Доброто начало" (издание на "Мениджър"), ноември 2021

Oще новини

17 август 2023

Дигиталният ваучер за храна ще улесни всички, освен сивата икономика

27 юни 2023

Ниското ниво на електронното разплащане в България се подхранва от сивата икономика

27 юни 2023

БОРИКА беше домакин на международна конференция за бъдещето на разплащанията

10 април 2023

Доставчици на платежни услуги, сертифицирани за незабавни плащания blink