preloader

Медия център

Bcard

Стоилка Арсова в "ЖЕНАТА Е: Доброто начало"

Снимка С. Арсова
14 декември 2021

Съхраняването на българщина­та и човечността са водещи ка­узи в личния и професионалния живот на Стоилка Арсова. По думите ѝ Националната карто­ва и платежна схема в България има за цел да обедини всички свои участници под общи пра­вила, политики и стандарти. И посочва като пример изцяло родните платежни продукти – българската карта с бранда Bcard и незабавните плащания в лева с бранда Blink.

„Наред с това Схемата подкре­пя каузи за пренасяне на бъл­гарската историческа памет в модерния дигитален свят – такъв е проектът за първия общодостъпен дигитализиран почерк на историческа личност, а именно почеркът на Васил Левски. Авторът на шрифта по този проект Стефан Пеев бе сред десетте номинирани за будител на 2021 г. С екип от млади дизайнери и съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и музея на Христо Ботев в Калофер вече работим и по дигитализация на почерка на големия наш поет и революционер“, разказва Стоил­ка Арсова. Те споделя, че от 12 години личната ѝ кауза е свър­зана с възстановяване и съхра­нение на историята на нейния род от Сливница, Софийско, как­то и със събирането на архив, който да послужи за експозиция за бъдещ етнографски и истори­чески музей в града.

 

ПРОФ. Д-Р ИВО ПЕТРОВ:

- Каква е тайната съставка за изграждането и управлението на добре работещ и сплотен екип?

Тайната съставка е взаимно­то доверие и съгласуване още на ниво идея. Няма как да привлечеш съмишленици и екипни играчи, ако не кипят с теб от самото начало. Ако не се получи, идеята просто минава на по-заден план за доосмисляне. Разбира се, не бива да забравяме и градивната критика, тя също е в основата на всеки успешен проект.

- Управлението като функция и стил може ли да се категоризира като мъжко и женско? Припознавате ли се в това твърдение на Маргарет Тачър: „Аз притежавам чисто женската способност да се захвана с една работа и да я свърша до край, дори всички наоколо да я оставят и да си тръгнат“.

Да, определено. Работила съм по множество проекти, при кои­то е трябвало да организирам и изградя нещо от нулата, разпо­лагайки с пълна свобода. Проек­ти, при които в мен са концен­трирани и отговорността, и риска от провал, и удовлетворе­нието. За радост, през годините винаги съм била обградена от професионалисти и стойностни хора и макар да звучи нескромно: „Нямаме провален проект!“.

- Как хобито и любимите занимания в свободното време работят за вашата продуктивност и успех? Управлението на стреса в каква степен предопределя успеха?

Моите хобита и интереси ме потапят в съвсем различна плоскост – духовната. Пиша книги, рисувам, пътувам, посе­щавам духовни места, общувам с много хора, които имат нуж­да от помощ, и се старая да им оказвам, каквато мога морална или материална подкрепа. Мога да кажа, че за себе си съм пости­гнала баланс между духовния и материалния свят.

- Добрият мениджър непременно добър психолог ли е? Как бързата и точна преценка за даден човек от екипа или за партньор рефлектира върху успеха на мениджъра и компанията?

Да, ако имаш усещане за някого, трябва да действаш на мига. Да му влезеш в поло­жението, да разбереш какво го мъчи, да му дадеш шанс, дори да бъдеш в ролята на ментор. Ако не изкорениш зародиша на съмнението или проблема още в началото, той рано или късно ще прерасне в конфликт. Но понякога, ако касае проблем на взаимоотношения в екипа, е добре дори и умишлено да дирижираш нещата така, че всичко да излезе наяве.

- Доколко е важно една компания да бъде социално ангажирана и да подкрепя проекти за благото на обществото? По какъв начин добротворчеството добавя допълнителна стойност към успеха на компанията?

Личният ми апел е всяка една компания в България да подкрепя обществена кауза. И не само компаниите, а всеки българин трябва да се огледа и да припознае своята малка кауза. Много ме впечатли младият Кристиан Ваклинов, който бе сред десетте номинирани за будител на 2021 г. Видял гарата в Цепина порутена, без прозорци, изоставена от 13 години, дори табела нямало. И момчето отделило време от ваканцията си и заедно с двама приятели запретнали ръкави. Запалили и други съмишленици за каузата и малко по малко с доброволчески труд и дарения възкресили и превърнали старата гара в „Дом музей на теснолинейката“.

 

СТЕФАН ИВАНОВ:

- Коя е съкровената мечта, която все още гоните?

Мечтата ми в професиона­лен план е да работим така, че в Европа да има оперативна съвместимост на платежните продукти. Например нашата българска Bcard да се приема при търговци с логото на френската схема CB и немската Girocard и обратното – техните карти да се използват в България. И за сбъдването на тази мечта ра­ботим усилено заедно с другите европейски държави.

- Кои за вас са професиите на бъдещето?

Всички професии, които в себе си включват думите диги­тализация, екология, култура, изкуство, здравеопазване, об­разование и, разбира се, Космос. Ще дойде време да летим, както сега пътуваме до съседния град.

 

ВЛАДИМИР АМПОВ – ГРАФА:

- Смятате ли, че изкуството може да бъде каузата, зад която да застанете? В какъв аспект

Това е една от най-смислени­те каузи. Време е обществото ни да започне да цени труда на хората на изкуството. Има хора, които нямат нито една оригинална картина в дома си на известен или на недотам известен автор. Апелирам към всеки, който е поканен на из­ложба или представяне на кни­га, да купи нещо, макар и дребно. Темата е дълбоко свързана с мен, аз самата редовно купувам произведения на изкуството и ги подарявам на свои приятели. Празничните подаръци, които поднасяме на нашите партньо­ри в Схемата, също са ръчно правени и български – от наши родни творци.

Източник: сп. Мениджър

Изтеглете файловете

icon
Интервю, сп. "ЖЕНАТА Е: Доброто начало" (издание на "Мениджър"), ноември 2021

Oще новини

5 април 2024

Стартира национална кампания за незабавни преводи по мобилен номер blink P2P

15 март 2024

Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, Националната картова и платежна схема и БОРИКА, помагат на общините в България да се дигитализират и да подобрят градската среда

11 януари 2024

Лицензирани оператори на ваучери за храна на електронен носител bcard

11 октомври 2023

Незабавните плащания променят пазара на финансови услуги