preloader

Видове продукти

Bcard

Bcard - българската национална платежна карта

Bcard е българската национална платежна карта, която може да използвате за теглене на пари в брой и за плащане на стоки и услуги навсякъде, където има Bcard - логото на Националната картова и платежна схема. На този етап националната Bcard се приема на всички възможни локации на територията на България, което ще се промени в следващите години и ще бъде предложено на потребителите и международно покритие на националния продукт.

Bcard картата е Вашият удобен съвременен метод за разплащане, който Ви осигурява постоянен достъп до Вашите сметки и гарантирано спокойствие за Вашите средства, защото данните на картата са записани само върху нейния чип и тя не може да бъде скимирана.

Bcard се издава, както на физически, така и на юридически лица и се предлага с характеристиките на дебитна, кредитна или предплатена карта в зависимост от нуждите на потребителя – да плати сега от разплащателната си сметката, плащането да бъде отложено във времето или да зареди предварително своя платежен инструмент с необходимата сума.

С добавена стойност са Bcard продуктите: ко-брандирани карти Bcard, съвместно издадени с бизнес партньор или организация и карти Bcard в ограничена мрежа на приемане, издавани от различни доставчици на услуги (небанкови институции).

Еднакво лесно, удобно и сигурно е използването на всяка една от картите Bcard.

Дебитна карта Bcard

Дебитна карта Bcard

За ежедневните Ви нужди лесен и сигурен достъп до вашата сметка с регулярни постъпления

Кредитна карта Bcard

Кредитна карта Bcard

За Вашите извънредни покупки, с допълнителни средства от банката отложете плащането за по-късно.

Предплатена карта Bcard

Предплатена карта Bcard

За предварително зареждане на средства, които Вие или някой друг да използва в бъдеще.

Ко-брандирана карта Bcard

Ко-брандирана карта Bcard

Ко-брандираната карта е продукт, който се издава по специална програма за сътрудничество между издател на платежни карти и партньорска компания или организация.

Карта Bcard в ограничена мрежа на приемане

Карта Bcard в ограничена мрежа на приемане

За директно финансиране по различни съвместни програми с търговец на стоки и/или услуги.

Дебитна карта Bcard

Дебитна карта Bcard

За ежедневните Ви нужди лесен и сигурен достъп до вашата сметка с регулярни постъпления.

Теглите пари в брой и извършвате плащания до размера на разполагаемата наличност по Ваша разплащателна сметка, която може да включва и допълнителни средства от отпуснатата линия овърдрафт. В повечето случаи тази карта се издава по сметка, към която се превежда Вашата заплата, и се предлага без такси или с преференциални такси по различни програми.

Кредитна карта Bcard

Кредитна карта Bcard

За Вашите извънредни покупки, с допълнителни средства от банката отложете плащането за по-късно.

Извършвате плащания и теглите пари в брой до размера на отпуснатата кредитна линия или изплащате покупката на вноски според зададения погасителен план.

Някои институции предлагат тази карта с добавена стойност към покупките, които правите с нея – лоялна програма, бонус точки и отстъпки при търговци, но таксите за теглене на суми в брой са по-високи.

Избирате как да платите задължението си – цялата сума в рамките на 30-дневен погасителен период без лихва, % вноска от задължението си с начислената лихва или разсрочване на вноски.

Получавате месечно извлечение с детайлна информация за извършените трансакции, начислената лихва, натрупаните точки и отстъпки.

Предплатена карта Bcard

Предплатена карта Bcard

За предварително зареждане на средства, които Вие или някой друг да използва в бъдеще.

Подобно на дебитна или кредитна карта, Вие може да плащате стоки и услуги или да теглите пари в брой на всяко терминално устройство АТМ или ПОС, на което има логото Bcard.

Вашите трансакции са ограничени до размера на предварително заредената от Вас сума.

Картата се предлага с възможност за последващо зареждане или само за еднократна употреба.

Може да се издаде без име на картодържател и да се предоставя като подарък с предварително заредена сума, а справка за заредените и похарчени суми се предоставя от издателя на картата.

Ко-брандирана карта Bcard

Ко-брандирана карта Bcard

За специалните предимства от дългосрочни партньорски взаимоотношения.

Ко-брандираната карта е продукт, който се издава по специална програма за сътрудничество между издател на платежни карти и партньорска компания или организация.

В повечето случаи партньорската организация създава добавена стойност към основния продукт на издателя, който може да е с характеристиките на дебитна, кредитна или предплатена карта, и при извършване на плащания, картодържателят може да получи допълнителни отстъпки, бонус точки, преференциални условия на плащане или ползване на услуга, др.

Този продукт може да увеличи клиентската база на всяка една компания и да засили присъствието й на пазара.

Карта Bcard в ограничена мрежа на приемане

Карта Bcard в ограничена мрежа на приемане

За директно финансиране по различни съвместни програми с търговец на стоки и/или услуги.

Картите в ограничена мрежа на приемане могат да се издават от доставчици на услуги и по съвместни програми с търговец да се предлагат за приемане на определени локации в страната или за заплащане на строго определени стоки или услуги.

Може да се издава с характеристиките на дебитна, кредитна или предплатена карта и подобно на платежните карти, картодържателят я използва лесно, удобно и сигурно.