preloader

Участници с пълно членство (Издатели и Акептиращи Институции)

Bcard

Участник с пълно членство в Схемата – доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, сключил споразумение за участие към Националната картова и платежна схема за Издател и Акцептираща Институция

Членове на Съвета на Участниците са представители на следните доставчици на платежни услуги:

Централна Кооперативна Банка АД

„Транскарт Файненшъл Сървисис“ ЕАД

Обединена българска банка АД

Тексим Банк АД

Общинска банка АД

Токуда Банк АД

Търговска банка Д АД

Изи Пеймънт Сървисиз ЕООД

Получаване на незабавни плащания blink

Изипей АД

УниКредит Булбанк АД

Юробанк България АД

ПроКредит Банк (България) АД

Банка ДСК ЕАД

Инвестбанк АД

Българо - американска кредитна банка АД

Айкарт АД

Алианц Банк България АД

Интернешънъл Асет Банк АД