preloader

Често задавани въпроси

Bcard

Какво е Национална картова схема Bcard?

Bcard е брандът на българската Национална Картова Схема, която функционира като част от БОРИКА АД и в нейното управление участие вземат всички доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ.

През 2016 г. е получено разрешение от БНБ за осъществяване на дейност на НКС. Основна мисия е създаването на условия, правила и процедури за оперативна съвместимост на системите и процесите, свързани с електронните разплащания с карти и създаване на нови продукти и услуги, осигуряващи евтини, адекватни и удобни решения за различни сектори на икономиката и бизнеса в България.

Кой може да бъде участник в Схемата?

Участник с пълно или ограничено членство в Схемата може да бъде всеки един доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ и сключил споразумение за издаване и приемане на платежни карти Bcard (пълно членство) или споразумение само за приемане (ограничено членство). Всички други доставчици на услуги, различни от платежни, могат да участват в Схемата като Издатели на карти в ограничена мрежа.  

Какви продукти с марката Bcard могат да бъдат издавани и приемани на българския пазар?

От гледна точка на платежната функция с марката Bcard се издават дебитни, кредитни и предплатени карти, които могат да се издават на физически или юридически лица като персонални или фирмени карти.

Изображение Изображение

Кои са доставчиците на платежни услуги, които издават карти Bcard?

Централна кооперативна банка АД

Изи Пеймънт Сървисиз ЕООД

Къде може да бъдат използвани продуктите с марката Bcard?

Платежните карти Bcard могат да бъдат използвани на територията на България, на всички АТМ и ПОС терминални устройства, на които има логото Bcard или Борика

Изображение Изображение

С каква технология се издават картите Bcard и сигурна ли е тя?

Картите се издават с чип технология, а копирането на чип и пренасянето на данните върху друг носител е невъзможно. Bcard картите не съдържат данни, записани на магнитната лента и това защитава изцяло картата от модерните начини на скимиране.

В колко търговски обекта в България се приема Bcard?

Над 70 000 търговски обекта в страната приемат Bcard, на повече от 85 000 ПОС терминала.

Картите Bcard приемат ли се в интернет и на кои сайтове?

Картите се приемат във всички български сайтове, където има логото Bcard или Борика.

Изображение Изображение

Как мога да оспоря трансакция, извършена с моята Bcard?

Трябва да се свържете с финансовата институция, която е издала картата Ви. Само тя има детайлна информация за извършената трансакция, както и за условията и сроковете на оспорване.   

Какво трябва да направя, ако при извършено плащане към търговец, но не получа стоката или услугата, която е описана от него?

Ако не получите стоката или услугата, за която смятате, че сте извършили плащане или те не отговарят на описанието, предоставено от търговеца в момента на плащането, трябва да се опитате първо да се свържете с търговеца и да решите с него ситуацията. Ако не успеете да се споразумеете, трябва да се обърнете към финансовата институция, която е издала картата Ви, за да оспорите трансакцията.

Какво представляват картите Bcard в ограничена мрежа на приемане?

Bcard картите в ограничена мрежа на приемане се издават от Доставчици на услуги с различна сфера на дейност и се приемат в търговските обекти на съществуващите ПОС терминални устройства и инфраструктура, като трансакциите се обслужват от търговеца по същия начин, както тези, извършени с платежните карти, издавани от Доставчици на платежни услуги. Bcard картите в ограничена мрежа могат да бъдат използвани само по изрично дефиниран от Издателя ограничен начин – за придобиване на определен вид стоки или услуги, на ограничена мрежа от доставчици/търговци или терминални устройства.

Кой може да стане Издател в ограничена мрежа?

Издател на Bcard карти в ограничена мрежа може да бъде всеки доставчик на услуги - търговец, институция, организация, др., чиято дейност се развива на територията на Р.България и е регистрирана, съгласно българското законодателство.