preloader

За НКПС

Bcard

Мисия

Основната мисия е миграция на кеша и хартията към дигитални канали чрез развитие на нови електронни услуги

Участници

Акцептиращи институции, Издатели на платежна карта Bcard, Издатели на карти в ограничена мрежа

Управление на НКПС

Националната Картова и платежна схема се управлява от Съвет на Участниците в Схемата и Съвет на директорите на БОРИКА АД.

Развитие

Българската Национална Картова и платежна схема Bcard стъпва на здравата основа на съществуващата и добре позната на пазара „национална карта Борика“.