preloader

Приемане в търговски обекти

Bcard

Приемане на плащания с платежни карти Bcard

Всички доставчици на платежни услуги на българския пазар, които предлагат услуги по приемане на картови разплащания, приемат и плащания с картите Bcard на Националната картова и платежна схема.

Ако сте търговец и искате да ви бъде инсталиран ПОС терминал, на който да приемате плащания с Bcard картите на Схемата или пък вече имате такъв и искате да разберете повече подробности за условията, при които се приемат тези карти, обърнете се към вашата обслужваща банка, която управлява фирмената ви сметка и ПОС терминално устройство.

Практика е, информацията, която е свързана с приемането на картови разплащания, да се предоставя от обслужващата банка в договор, общи условия, наръчник, брошура, др.

Всеки един от продуктите с марката Bcard, с който приемате плащания на вашия ПОС терминал, е ясно обозначен с продуктов идентификатор: дебитна, кредитна, предплатена или фирмена карта. Условията и процедурите за приемане (комисиони, ограничения, разпознаване на марката) следва да получите от вашата банка

Брандинг стандарти за прилагане марката на Схемата

Всички карти на Националната картова и платежна схема носят логото Bcard и съответния продуктов идентификатор ако са платежни карти.

Елементите на логото (подложка, графика, текст) и връзката им не трябва да бъдат променяни при каквито и да било обстоятелства, освен в посочените по-долу допустими случаи.

Съотношението на пропорциите на логото трябва да бъде спазвано, независимо от мястото и размерите на употребата.

Повече информация за разновидностите на логото и начините на приложението, може да намерите в документите по-долу. 

Изтеглете файловете

icon
Logo-Bcard.zip
icon
Logo-Blink-P2P.zip
icon
Logo-Bcard-b-secured.zip
icon
Logo-E-Vouchers.zip
icon
Logo-Blink-Parking.zip
icon
Logo-Favicon.zip