preloader

Развитие

Bcard

Българската Национална картова и платежна схема, официално започнала своята дейност през 2016 г., стъпва на здравата основа на съществуващата и добре позната на пазара „национална карта Борика“. Първата „национална карта bcard“ е издадена през юни 2018 г. и има модерна визия, която следва европейските насоки за развитие. Приема се на всички терминални устройства в страната, а съвсем скоро ще бъде отворена и за приемане в чужбина.  

icon icon
Разрешение от БНБ за осъществяване на дейност
icon icon
Осигуряване на приемането на bcard на всички терминали в България
icon icon
Първа трансакция с национална платежна карта bcard
icon icon
Картови продукти в ограничена мрежа с логото на bcard, сектор Петрол
icon icon
Картови продукти в ограничена мрежа с логото на bcard – eлектронни ваучери за храна
icon icon
Картови продукти в ограничена мрежа с логото на bcard – подаръчни карти
icon icon
Сигурни плащания в интернет
icon icon
Комбинирани карти за плащания и оторизиран достъп
icon icon
Комбинирана платежна карта и карта в ограничена мрежа
icon icon
Безконтактно плащане с bcard
icon icon
Плащания на вендинг машини
icon icon
Плащания в транспорта
icon icon
Плащания на паркинги, гаражи и др.
icon icon
ТОЛ плащания
icon icon
еGov плащания
Array 2016-2017