preloader

Акцептиращи институции, сертифицирани за приемане на платежна карта Bcard

Bcard

УниКредит Булбанк АД

Централна Кооперативна Банка АД

Първа инвестиционна банка АД

Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД

„Транскарт Файненшъл Сървисис“ ЕАД

Банка ДСК ЕАД

Общинска банка АД

Тексим Банк АД

Обединена българска банка АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Юробанк България АД

ПроКредит Банк (България) АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Euronet 360 Finance Limited

Банка Пиреос България“ АД

Инвестбанк АД

Токуда Банк АД

Българо - американска кредитна банка АД

Търговска банка Д АД

Алианц Банк България АД

Сосиете Женерал Експресбанк АД