preloader

Сертифицирани доставчици

Bcard

Национална картова и платежна схема Bcard определя регулационните правила и технологичните стандарти, по които функционира.

Преминаването през формален сертификационен процес, удостоверяващ спазването на тези стандарти от всеки технологичен елемент или процес в системата, е необходимо условие за осигуряване на ефективно взаимодействие между участниците в трансакционния процес.

Bcard сертификация трябва да извърши:

  • Всеки Издател, който желае да издава Bcard карти на своите клиенти
  • Всеки Акцептор, който желае да приема Bcard карти на своите терминали
  • Всеки доставчик на карти, терминали или системи, който желае с неговите продукти да се извършва Bcard трансакция

Отговорен за създаването и изпълнението на политиката за спазване на технологичните стандарти на Схемата е Сертификационният център на Bcard.