preloader

Мисия

Bcard

Национална картова и платежна схема (Схемата) – система от правила, процедури, политики и стандарти за определяне и управление на платежни услуги, предлагани в рамките на Схемата от Участници в Схемата.

Mission

Основната мисия на Схемата е миграция на кеша и хартията към дигитални канали чрез развитие на нови електронни услуги в публичния и частния сектор.
Позиционирането на богатата гама от продукти на Схемата чрез нови локални бизнес и ценови модели се очаква да окаже положително влияние върху икономиката на държавата и да промени коренно начините на разплащане в България.

В тази връзка Националната картова и платежна схема създава условия и правила, картови продукти с марката Bcard да се разработват и издават в различни направления: от доставчици на платежни услуги като платежна карта (дебитна, предплатена, кредитна, фирмена, кобрандирана с търговци и т.н.) и от доставчици на други услуги като карта в ограничена мрежа на приемане (електронни ваучери за храна/подарък, флийт карти, др.) - изцяло нов продукт за пазара.

Бизнес линията на Схемата следва следните основни направления
icon

създаване на българския пазар на условия и единни правила за оперативна съвместимост на системите и процесите, свързани с новите модели електронни разплащания с карти в страната

icon

създаване на нови продукти и услуги, осигуряващи евтини, адекватни и удобни решения за покриване на нуждите в различните сектори от икономиката и бизнеса

icon

коопериране с други национални схеми за обмен на технологии и разширяване на приемането на бранда извън страната на принципа "мрежа срещу мрежа"

Предимствата на продукта – платежна карта Bcard към крайния клиент и търговец, – зависи от позиционирането му от Издателите, но най-основно се очаква да бъдат:
icon

По-евтин продукт – Важен елемент в концепцията на Bcard е значително по-ниската ценова политика в сравнение с тези на международните картови схеми, опериращи в страната, което създава условия за потенциално по-ниски разходи за употреба от крайните потребители и търговци;

icon

По-сигурен – Картата е с ЧИП+ПИН, няма данни върху магнитната лента, които да бъдат откраднати /скимирани при ползване на банкомат;

icon

По-модерен – модернизиране на незаети до сега национални сектори чрез безконтактни и мобилни разплащания