preloader

Акцептиращи институции, сертифицирани за приемане на карти в ограничена мрежа Bcard

Bcard

УниКредит Булбанк АД

Обединена българска банка АД

„Транскарт Файненшъл Сървисис“ ЕАД

Централна Кооперативна Банка АД

БОРИКА Платежна Институция