preloader

Участници с ограничено членство с консултативен глас

Bcard

Участник с ограничено членство в Схемата -– доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, сключил споразумение за Акцептираща Институция към Националната Картова Схема

УниКредит Булбанк АД

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Юробанк България АД

Сосиете Женерал Експресбанк АД

ПроКредит Банк (България) АД

Банка ДСК ЕАД

Инвестбанк АД

Българо - американска кредитна банка АД

Алианц Банк България АД

Интернешънъл Асет Банк АД

Банка Пиреос България“ АД

Euronet 360 Finance Limited

Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД