preloader

Участници с ограничено членство с консултативен глас

Bcard

Участник с ограничено членство в Схемата -– доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ, сключил споразумение за Акцептираща Институция към Националната картова и платежна схема

Euronet 360 Finance Limited

Датекс Пеймънт Технолоджи ЕАД