preloader

Медия център

Bcard

Стоилка Арсова, ръководител "Национална Картова Схема Bcard": Пускаме национална карта за по-изгодни разплащания

Стоилка Арсова, ръководител "Национална Картова Схема Bcard": Пускаме национална карта за по-изгодни разплащания
20 декември 2017

- Г-жо Арсова, как навлиза новата българска карта Bcard и кога крайните потребители да я очакват?

- От началото на  2017 г. всички банки и платежни институции преминаха успешна сертификация за приемане на новата карта с логото Bcard на управляваните от тях терминални устройства - банкомати и ПОС терминали. В момента имаме около 85% приемане, като очакваме още две банки със собствени картови системи, извън БОРИКА, да финализират процеса по зареждане на техническите настройки в терминалните си мрежи. През ноември 2017 г. двата пилотни Издатели разширяват издаването в цялата страна с нови 5 000 Bcard. Плануваме картата да бъде пусната в 2018 г. В момента провеждаме разговори с всички Издатели в България и заявяваме нашата готовност да покрием първоначалните разходи за въвеждане на продукта за целия пазар.

-Какви са предимствата на новата карта?

По-евтин продукт – Важен елемент в концепцията на Bcard е значително по-ниската ценова политика - по-ниски такси към Издателите, в сравнение с тези на международните картови схеми, опериращи в страната. Това създава условия за потенциално по-ниски разходи за употреба от крайните потребители и търговци. Таксите към схемата, които се плащат от участниците - Издатели и Акцептиращи институции, ще покриват инвестиционни и маркетингови разходи на схемата за целия пазар, което позволява бързо и евтино навлизане на Bcard на пазара.

По-сигурен - Картата е с ЧИП и ПИН, като няма данни върху магнитната лента, които да бъдат откраднати (скимирани) при ползване на банкомат.

По-модерен – Картата ще направи възможно дигитализирането на много от услугите в България – плащания в транспорта и към държавните институции, плащания с електронни ваучери за храна и други видове ваучери, микроплащанията на вендинг машини, паркинги и други.

-Не споменахте международен достъп в предимствата на картата?

Международният достъп дълги години се предлагаше като основно предимство на платежните карти и никой не правеше сметка колко това оскъпява продукта. А над 90% от трансакциите с карти, издадени в България, се извършват в страната.  От 10% международни трансакции преобладаващата част са главно в интернет, където риска е по-голям и се наблюдава ръст на измамите. Моите наблюдения са, че българите станаха по-предпазливи при използване на картите си и по-рядко предоставят данни на карти в интернет, по които получават регулярни плащания. В нашата стратегия е заложено да осигурим и международен достъп към характеристиките на Bcard. Появиха се множество местни картови схеми в цял свят и в момента обсъждаме с нашите участници коопериране с цел обмен на технологии и разширяване на приемането на бранда извън страната на принципа „мрежа срещу мрежа“.

Пример за подобно сътрудничество е Европейската асоциация за картови разплащания, която обединява 11 европейски схеми и 3 асоциации с над 75% от терминалните мрежи в Европа. Целите на асоциацията са постигане на синергии: всяка карта на всеки терминал в Европа. От началото на 2017 г. Bcard също е член на асоциацията и се включва активно в работните групи.   

Източник: сп. Икономика

Изтеглете файловете

icon
Интервю, сп. "Икономика", декември 2017

Oще новини

5 април 2024

Стартира национална кампания за незабавни преводи по мобилен номер blink P2P

15 март 2024

Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, Националната картова и платежна схема и БОРИКА, помагат на общините в България да се дигитализират и да подобрят градската среда

11 януари 2024

Лицензирани оператори на ваучери за храна на електронен носител bcard

11 октомври 2023

Незабавните плащания променят пазара на финансови услуги