preloader

Медия център

Bcard

БОРИКА АД стартира проект "Национална Картова Схема"

БОРИКА АД стартира проект "Национална Картова Схема"
12 юли 2017

Картовият и платежен оператор БОРИКА постави официален старт на Националната Картова Схема. Компанията обяви мащабния си проект - инициатива на БНБ, по време на специално събитие, което събра на едно място близо 200 гости - водещи фигури и експерти от финансовата сфера. Официални гости на събитието бяха Подуправителят на БНБ и Председател на съвета на директорите на БОРИКА - Калин Христов и Председателят на Асоциацията на банките в България (АББ) - Петър Андронов.

Внедряването на Националната Картова Схема е ключов проект в новата пазарна стратегия на дружеството, която се очаква да окаже положително влияние върху икономиката на държавата и да промени коренно начините на разплащане у нас. До момента в Европа функционират множество национални картови. В голяма част от тези държави се реализират средно над 120 платежни транзакции на глава от населението всяка година, докато в България те са едва 11.

Въвеждането на Национална Картова Схема е един от ключовите фактори за повишаването на броя на платежните трансакции у нас. Именно това е основната цел на схемата - миграция на кеша и хартията към дигитални канали чрез развитие на нови електронни услуги в публичния и частния сектор.

Българската карта носи бранда Bcard. Амбицията на екипа е картата да достигне до широк кръг от потребители и търговци, при изключително изгодни икономически условия. „Една карта – много точки на разплащане в България“, така накратко описа новата карта г-жа Стоилка Арсова, Ръководител на Националната Картова Схема.

Oще новини

6 юни 2019

Националната Картова Схема Bcard сключи споразумение за сътрудничество с DISCOVER Financial Services

21 май 2019

Bcard осъществи първата си безконтактна трансакция

24 януари 2019

Ясни са имената на печелившите в кампанията на Bcard

28 септември 2018

Стоилка Арсова пред в. "БАНКЕРЪ": Bcard спестява 90% от разходите за такси на банките