preloader

Медия център

Bcard

Взети решения на Съвета на участниците към Национална картова и платежна схема, 26 септември 2023 г.

5 октомври 2023

Взети решения на Съвета на участниците към Национална картова и платежна схема, 26 септември 2023 г.:

Считано от 01.10.2023 г., Съветът на Участниците към Национална картова и платежна схема (НКПС), съставен от банки, платежни институции и дружества за електронни пари с разрешение да оперират на българския пазар, прие:
- Правила по програма ваучери за храна на електронен носител с българската карта bcard
- Междубанкова обменна такса за bcard в размер но 0.3% от сумата на плащането

Обменната такса се плаща от банката на търговеца към банката, обслужваща оператора на ваучери за храна, съгласно правилата на НКПС.

Така НКПС гарантира навлизане на новия продукт при търговците съгласно нивата на обменни такси, определени от европейското законодателство, както и готовност съгласно чл. 209а от ЗКПО.

От 01.01.2024 г. новото лого “bcard е-ваучери” ще бъде налично на местата, на които търговците ще приемат ваучери за храна с бранда bcard.

Oще новини

5 април 2024

Стартира национална кампания за незабавни преводи по мобилен номер blink P2P

15 март 2024

Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, Националната картова и платежна схема и БОРИКА, помагат на общините в България да се дигитализират и да подобрят градската среда

11 януари 2024

Лицензирани оператори на ваучери за храна на електронен носител bcard

11 октомври 2023

Незабавните плащания променят пазара на финансови услуги