preloader

Медия център

Bcard

Взети решения на Съвета на участниците към Национална картова и платежна схема, 26 септември 2023 г.

5 октомври 2023

Взети решения на Съвета на участниците към Национална картова и платежна схема, 26 септември 2023 г.:

Считано от 01.10.2023 г., Съветът на Участниците към Национална картова и платежна схема (НКПС), съставен от банки, платежни институции и дружества за електронни пари с разрешение да оперират на българския пазар, прие:
- Правила по програма ваучери за храна на електронен носител с българската карта bcard
- Междубанкова обменна такса за bcard в размер но 0.3% от сумата на плащането

Обменната такса се плаща от банката на търговеца към банката, обслужваща оператора на ваучери за храна, съгласно правилата на НКПС.

Така НКПС гарантира навлизане на новия продукт при търговците съгласно нивата на обменни такси, определени от европейското законодателство, както и готовност съгласно чл. 209а от ЗКПО.

От 01.01.2024 г. новото лого “bcard е-ваучери” ще бъде налично на местата, на които търговците ще приемат ваучери за храна с бранда bcard.

Oще новини

11 октомври 2023

Незабавните плащания променят пазара на финансови услуги

17 август 2023

Дигиталният ваучер за храна ще улесни всички, освен сивата икономика

27 юни 2023

Ниското ниво на електронното разплащане в България се подхранва от сивата икономика

27 юни 2023

БОРИКА беше домакин на международна конференция за бъдещето на разплащанията