preloader

Медия център

Bcard

Българската Национална Картова Схема и UnionPay International подписаха Меморандум за сътрудничество

Българската Национална Картова Схема и UnionPay International подписаха Меморандум за сътрудничество
6 юли 2018

Днес, в присъствието на българския премиер Бойко Борисов и китайския премиер Ли Къцян, Българската Национална Картова Схема и UnionPay International подписаха в София Меморандум за сътрудничество, с цел стартиране на проект за осигуряване на приемане на чип картите на UnionPay на всички ПОС и АТМ терминални устройства в България, както и обслужване на безконтактната им технология. Двете страни също така обсъждат потенциално сътрудничество за издаване на ко-бадж карти - карти с две съвместени марки: UnionPay и Bcard, осигурявайки възможност на членовете на Българската Схема да издава карти Bcard с по-широко международно приемане. Това сътрудничество се постига в контекста на все по-задълбочаващото се партньорство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и е в списъка на резултатите от двустранното споразумение между Китай и България.

От създаването на Механизма за сътрудничество Китай-ЦИЕ (Сътрудничество "16+1“) през 2012 г., сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа в различни области, включително инвестиции, търговия и туризъм, започна да бележи бърз растеж. В продължение на тази тенденция, UnionPay International си сътрудничи с големите институции в региона, за да ускори експанзията на бизнеса. Досега UnionPay присъства в 12 от 16-те страни от ЦИЕ. В България, една от водещите страни в Сътрудничество "16+1", платежните карти UnionPay се приемат на ПОС терминално устройство в някои търговски центрове и специализирани магазини, посещавани от туристи.

С установяването на това сътрудничество, усилията на двете страни са фокусирани в три аспекта: първо, картодържателите на UnionPay, посещаващи България, ще могат да плащат и теглят в брой, като ползват картите си, а в бъдеще, когато стане възможно активирането на услугата QuickPass на UnionPay чрез съответното мобилно приложение, да извършват мобилни плащания „tap-and-go“ (натисни и продължи).

Второ, двете страни могат съвместно да издават ко-бадж UnionPay - Bcard карти локално, разширявайки ползването на карти Bcard извън България, в 169 страни и региони с покритие на терминалната мрежа на UnionPay.

Трето, двете страни могат да си сътрудничат по-нататък при въвеждане на иновативни плащания включително он-лайн плащания, плащания с QR код и продукти „електронен портфейл“.

Мениджмънтът на Национална Картова Схема, представи българската Национална Картова Схема Bcard към БОРИКА АД, която оперира на българския пазар от 2016 г. отделно и независимо от Оператора на картовата система. Всички доставчици на платежни услуги в България са членове на Схемата. Картата Bcard, като българска национална платежна карта, се приема на всички възможни терминални устройства АТМ и ПОС на територията на България. Основната мисия на Схемата е миграцията на кеша и хартиените ваучери към електронни канали чрез разработване на нови електронни услуги в публичния и частен сектор в България.  Позиционирането на широка гама от продукти на Схемата чрез нови местни бизнес модели и цени се очаква да окаже положително въздействие върху икономиката на страната и да промени радикално начините на плащане в България.
Бизнес линията на Схемата следва следните основни направления:
- Създаване на равни условия и унифицирани продуктови и технологични правила за оперативна съвместимост в страната;

- Създаване на нови продукти и услуги за осигуряване на евтини, адекватни и удобни решения, които да отговорят на нуждите на различните сектори на икономиката и бизнеса;
- Сътрудничество с други национални и международни схеми за трансфер на технологии и разширяване на приемането на марката извън страната.
UnionPay International беше представен с важно значение за региона на Централна и Източна Европа. От една страна, UnionPay работи за интензивно развитие на своя бизнес по издаване и акцептиране на плащания, за да подкрепи икономическия и търговския обмен и взаимните посещения между Китай и страните от Централна и Източна Европа. От друга страна, използвайки предимствата на своята мрежа, продукти и технологии, UnionPay активно участва в изграждането на инфраструктурата на платежната индустрия в региона, за да въведе технически стандарти на сътрудничеството и да осъществи връзката между и модернизацията на платежните мрежи.

В последните години UnionPay направи положителен прогрес в Централна и Източна Европа: в Унгария UnionPay е приемана при повече от половината търговци и АТМ терминали. В Чешката Република UnionPay е приета в 50% от АТМ терминалите и при десетки хиляди търговци. В Сърбия местната картова система DinaCard планира да приема стандартите на UnionPay за модернизиране на системата си; стандартът на UnionPay чип картата е приет за унифициран технически стандарт в издателския и акцепторския бизнес на DinaCard.

 

Oще новини

5 април 2024

Стартира национална кампания за незабавни преводи по мобилен номер blink P2P

15 март 2024

Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, Националната картова и платежна схема и БОРИКА, помагат на общините в България да се дигитализират и да подобрят градската среда

11 януари 2024

Лицензирани оператори на ваучери за храна на електронен носител bcard

11 октомври 2023

Незабавните плащания променят пазара на финансови услуги