preloader

Медия център

Bcard

Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, Националната картова и платежна схема и БОРИКА, помагат на общините в България да се дигитализират и да подобрят градската среда

Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност, Националната картова и платежна схема и БОРИКА, помагат на общините в България да се дигитализират и да подобрят градската среда
15 март 2024

15 март 2024 г., гр. София

В дните 12-14 март 2024 г. в гр. Кърджали се проведе първата Национална конференция на Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност (БАПУГМ) в партньорство с Национална картова и платежна схема, БОРИКА и Инвестбанк. В събитието взеха участие и представители на над 52 общини от страната, предлагащи услугата паркиране в зона.

Част от темите бяха:

-                  предизвикателства пред общините в областта на паркиране и градска мобилност;

-                  внедряване на устойчиви и иновативни политики и решения;

-                  възможности за финансиране за общините;

-                  паркиране и електромобилност.

По време на конференцията, Стоилка Арсова, Директор на Национална картова и платежна схема, представи услугите под брандовете blink и bcard, и най-новата услуга с добавена стойност за потребителите - blink parking.

 „blink e иновативна услуга, насочена към постигане на по-високо ниво на дигитализация сред общините в България в сферата на градския транспорт и паркирането. Тя ще бъде улеснение за всички - както за общината, така и за нейните граждани и гости, защото ще им предостави още един алтернативен и лесен начин на плащане за услуги в градската мобилност“, каза председателят на Управителния съвет на БАПУГМ, Никола Рогачев.

„Българската асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност" е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза. Неговите основни цели са свързани с утвърждаването на добри практики в паркирането и градската мобилност, и внедряването на устойчиви, природосъобразни и иновативни решения в тяхната област. Сдружението работи за хармонизирането и уеднаквяването на нормативните разпоредби, регулиращи паркирането и мобилността на местно и национално ниво, като една от нашите цели е увеличаване на членовете му и други заинтересовани лица. БАПУГМ е член на Европейската паркинг асоциация и Международния институт за паркиране и мобилност, от които черпим своя опит“, допълни Рогачев.

В представянето си Стоилка Арсова постави акцент върху незабавните плащания blink, които продължават да нарастват, отговаряйки на нуждите на бизнеса и клиентите. "blink става все по-популярен и използван, особено след добавянето на допълнителни платежни услуги с местни характеристики с добавена стойност за потребителите като blink P2P и blink parking, и следващите нови, които в момента се разработват.” каза тя.

Арсова представи и резултатите от представително национално проучване, изготвено по поръчка на Национална картова и платежна схема, и проведено от Алфа Рисърч през втората половина на февруари 2024 г. Проучването е с фокус върху новата услуга blink parking и си поставя за цел да установи спецификите на целевата група на шофьорите, които ползват платено почасово паркиране в зона и нагласите към новата услуга blink parking, както и потенциалът за нейното ползване.

Изследването регистрира, че шофиращите в България са 54.6% от пълнолетните българи, като ¾ от тях използват, макар и с различна интензивност, услугата за платено почасово паркиране в зона – т.е. шофиращите, които ползват платените зони за паркиране са 41.2% от пълнолетното население на страната.

Данните сочат, че използването на платени зони за паркиране е най-разпространено сред жителите на по-големите населени места, в които услугата се предлага - това са повече от половината столичани (54%) и 47% от жителите в областните градове.

По отношение на социално-демографския профил на потребителите на синя и зелена зона за паркиране, се открояват икономически активните поколения на възраст между 30 и 49 години, преобладават мъжете, и хората с високи образование и доходи.

Проучването сочи, че 68% от ползващите платена почасова зона, са и потребители на мобилните банкирания на банките в България. Като се има предвид, че 41.2% от пълнолетните българи ползват услугата, може да се заключи, че потребителите на мобилно банкиране са значително по-добре представени сред целевата група на паркиращите в платена почасова зона. Следователно, още със стартирането на услугата потенциалните потребители достигат до 55% от паркиращите в почасова платена зона. В абсолютен брой това са 1 200 000 потенциални потребители при условие, че са обхванати всички населени места с платени почасови зони и участват всички банки с мобилно банкиране.

От тестваните характеристики на услугата blink parking, като най-значима се възприема тази, че не се очаква да има допълнителни такси при плащането, за разлика от текстовите съобщения на мобилните оператори (40%). След това се нареждат възможността да се проследи статусът на плащането, оставащите минути, нотификацията за успешно плащане (28%); превеждането на парите директно от сметката без посредници и наличието на няколко услуги на едно място в едно банково приложение, което се ползва за цялата страна (по 27%). Следват характеристиките геолокацията и определяне на типа зона (16%).

Последва интерактивна презентация на клиентското изживяване при използване на услугата blink parking в мобилното банкиране на първата банка в страната, която скоро ще предложи услугата на своите клиенти – Инвестбанк АД, която успешно си партнира с Национална картова и платежна схема.

БОРИКА АД, от своя страна, е подсигурила система за техническа свързаност между мобилните банкирания на банките и общините, която позволява надграждане и добавяне на нови услуги blink с добавена стойност за потребителите.

В заключение, госпожа Арсова призова представителите на общините да се включат навреме в създадената инфраструктура, за да могат техните жители да се възползват от предимствата на дигитализацията в партньорство с всички водещи банки и платежни институции в страната. В момента се подготвя включването на още 2 банки и се очакват ангажименти от останалите. Към днешна дата за предлагане на blink parking като услуга, са сключени договори за паркиране в зона с 65% от общините в страната, като се очаква покритието да достигне 75% до края на 2024 г. Целта е в предлагането на услугата да се включат всички общини в България.

Oще новини

5 април 2024

Стартира национална кампания за незабавни преводи по мобилен номер blink P2P

11 януари 2024

Лицензирани оператори на ваучери за храна на електронен носител bcard

11 октомври 2023

Незабавните плащания променят пазара на финансови услуги

5 октомври 2023

Взети решения на Съвета на участниците към Национална картова и платежна схема, 26 септември 2023 г.