ЗА ПРОЕКТА

Национална картова и платежна схема (НКПС) инициира проекта за дигитализацията на почерка на Васил Левски с идеята да се възродят и съхранят спомените за българските историческите корени, пречупени през модерното технологично мислене. Това е част от поредицата инициативи, с които НКПС ще се стреми да положи основите на създаването на култура на българската писменост в съвременния дигитален свят.

Като организация, в основата на която стои разбирането за важността на историческото наследство на България, НКПС възприема като своя мисия идеята за популяризиране на завещаното от Васил Левски със средствата на съвременните дигитални технологии. Пренасяйки славното българско културно наследство в настоящето, инициативата има за цел не само да комуникира дигиталния почерк на Васил Левски сред българското общество, но и да доближи модерния човек до духа на Апостола. Неподвластен на времето, Левски е тази светла историческа личност, която и до днес обединява всички българи от всяко кътче на света и ни кара да се чувстваме горди, че сме наследници на такива духовни и морални гиганти. Затова е важно те да съпътстват нашето ежедневие дори и в малки, но носещи силни послания елементи от бита ни.

Верни на своето верую и използвайки най-новите постижения в света на дигиталното, ние от НКПС вярваме, че дигитализацията на почерка на Васил Левски ще допринесе за възраждането на българската писменост в нашето съвремие. Призоваваме ви да използвате дигитализирания почерк на Васил Левски съвестно, уповавайки се на моралните принципи и заветите на Апостола.

ЗА ПРОЕКТА

Национална картова и платежна схема (НКПС) инициира проекта за дигитализацията на почерка на Васил Левски с идеята да се възродят и съхранят спомените за българските историческите корени, пречупени през модерното технологично мислене. Това е част от поредицата инициативи, с които НКПС ще се стреми да положи основите на създаването на култура на българската писменост в съвременния дигитален свят.

Като организация, в основата на която стои разбирането за важността на историческото наследство на България, НКПС възприема като своя мисия идеята за популяризиране на завещаното от Васил Левски със средствата на съвременните дигитални технологии. Пренасяйки славното българско културно наследство в настоящето, инициативата има за цел не само да комуникира дигиталния почерк на Васил Левски сред българското общество, но и да доближи модерния човек до духа на Апостола. Неподвластен на времето, Левски е тази светла историческа личност, която и до днес обединява всички българи от всяко кътче на света и ни кара да се чувстваме горди, че сме наследници на такива духовни и морални гиганти. Затова е важно те да съпътстват нашето ежедневие дори и в малки, но носещи силни послания елементи от бита ни.

Верни на своето верую и използвайки най-новите постижения в света на дигиталното, ние от НКПС вярваме, че дигитализацията на почерка на Васил Левски ще допринесе за възраждането на българската писменост в нашето съвремие. Призоваваме ви да използвате дигитализирания почерк на Васил Левски съвестно, уповавайки се на моралните принципи и заветите на Апостола.

ПОЧЕРКЪТ

Дигитално възпроизвеждане на почерка на Васил Левски.
За изработката му са използвани общодостъпни документи от Националния
архивен фонд на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Нареда на работниците за освобождението на българския народ, септември 1871 г.

Писмо на Васил Левски до Анастас Попхинов, 25 август 1872 г.

Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов, 25 юли 1872 г.

СТЕФАН ПЕЕВ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ШРИФТА

Стефан Пеев, филолог, издател и създател на шрифтове, за предизвикателствата и новите възможности, които проектът открива пред обществото:
„Както актьорът се вдъхновява от образа на героя, който представя пред публиката, така и типографът, решил да възпроизведе почерка на историческа личност, буквално усеща диханието на човека, по чиито стъпки върви. Това е сложна творческа симбиоза, а не механично пренасяне на графични форми от фотоизображение към цифров графичен формат. Специално за Левски следва да подчертаем, че има един от най-чистите и виртуозни почерци от известните ни революционери. Почерк, който изразява отдаденост, методичност и постоянство. Самият процес на дигитализирането на почерка беше огромно предизвикателство, тъй като у нас подобен опит все още липсва и човек неизбежно се изправя пред неизследваното и неизвестното.
Не бива да забравяме обаче, че това е началото, а не краят на пътя. Всеки дигитален проект може да се развива и обогатява с напредъка на технологиите и опита. Шрифтът, създаден на основата на почерка на Левски, съдържа начертания на всички главни и малки кирилски букви, арабски цифри, препинателни знаци, както и начертания на ограничено количество лигатурни свързвания и вариации на букви. Проектът остава отворен за развитие и усъвършенстване.“

Шрифтът, базиран на почерка на Васил Левски, е важен културен факт за съвременното ни общество. Почеркът на Левски можем да опишем общо като красив, чист и хармоничен. Формите на буквите и подреждането им на редовете са типични за стиловете почерци през втората половина на 19 век. Но почеркът на Левски има силен и овладян характер с много интересна и богата вътрешна динамика, излизаща извън стандартния канцеларски краснопис. Сравнително ниската височина на редовните букви създава ясен силует на думите и редовете, а ритмичните и динамични горни дължини, излизащи в щедрите междуредия придават изтънчен и емоционален калиграфски вид на почерка. Това е много добре отразено в шрифта на Стефан Пеев. И в оригиналния почерк на Левски, и в дигиталния шрифт правят впечатление изключително красивите калиграфски форми на повечето главни букви, особено А, Б, В, Г, К, П и Р.

Откъс от Рецензията на Кирил Златков на авторския проект „Почеркът на Васил Левски като дигитален шрифт”.

ЗАЯВКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ШРИФТА

Ако сте физическо лице, попълнете всички *задължителни полета. Ако сте представител на организация, попълнете всички полета във формата.
Опишете подробно целите за използване на дигиталния шрифт.
Изтеглете и подпишете декларацията електронно или я разпечатайте и подпишете, след което я сканирайте.
Качете декларацията в контактната форма и изпратете заявката.
Очаквайте одобрение за ползването на дигиталния шрифт.
След одобрение ще получите по имейл .zip файл с дигиталния шрифт и инструкции за инсталиране.
  • Националната картова и платежна схема, част от БОРИКА АД, запазва правото си да Ви уведомява своевременно при актуализации на шрифта.
  • *Задължителни полета

ВИДЕО ЗА ПРОЕКТА

ПЕСНОПЕНИЯТА

Пътеката на песента, която Васил Левски е избродил в своето битие, е ценна и вълнуваща за всеки, който може да почувства емоцията и посланието на старинната българска музика. Това е и една от мисиите на Вокален ансамбъл „Елици“ – да вдъхне нов живот на песнопенията, изпълнявани от Апостола, и да възкреси спомена за тях. Чрез песнопенията Левски е доближавал хората до себе си и до своето дело, като същевременно е окрилявал това изкуство, което е колкото вълнуващо и красиво, толкова и безценно за българския народ.
Приятно слушане!

„Христос воскресе“

„Святий Боже”

„Достойно есть“

„Господи сил“

„Исаие ликуй“

„Тропар на Въздвижение“

„Тропар на Св. св. Кирил и Методий“

„Возбраной Воеводе“

Песнопенията се изпълняват от Вокален ансамбъл „Елици“.

Преводът на песнопенията от старобългарски е осъществен от Вокален ансамбъл „Елици“.

СТЕФАН ПЕЕВ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ШРИФТА

Стефан Пеев, филолог, издател и създател на шрифтове, за предизвикателствата и новите възможности, които проектът открива пред обществото:
„Както актьорът се вдъхновява от образа на героя, който представя пред публиката, така и типографът, решил да възпроизведе почерка на историческа личност, буквално усеща диханието на човека, по чиито стъпки върви. Това е сложна творческа симбиоза, а не механично пренасяне на графични форми от фотоизображение към цифров графичен формат. Специално за Левски следва да подчертаем, че има един от най-чистите и виртуозни почерци от известните ни революционери. Почерк, който изразява отдаденост, методичност и постоянство. Самият процес на дигитализирането на почерка беше огромно предизвикателство, тъй като у нас подобен опит все още липсва и човек неизбежно се изправя пред неизследваното и неизвестното.
Не бива да забравяме обаче, че това е началото, а не краят на пътя. Всеки дигитален проект може да се развива и обогатява с напредъка на технологиите и опита. Шрифтът, създаден на основата на почерка на Левски, съдържа начертания на всички главни и малки кирилски букви, арабски цифри, препинателни знаци, както и начертания на ограничено количество лигатурни свързвания и вариации на букви. Проектът остава отворен за развитие и усъвършенстване.“

Шрифтът, базиран на почерка на Васил Левски, е важен културен факт за съвременното ни общество. Почеркът на Левски можем да опишем общо като красив, чист и хармоничен. Формите на буквите и подреждането им на редовете са типични за стиловете почерци през втората половина на 19 век. Но почеркът на Левски има силен и овладян характер с много интересна и богата вътрешна динамика, излизаща извън стандартния канцеларски краснопис. Сравнително ниската височина на редовните букви създава ясен силует на думите и редовете, а ритмичните и динамични горни дължини, излизащи в щедрите междуредия придават изтънчен и емоционален калиграфски вид на почерка. Това е много добре отразено в шрифта на Стефан Пеев. И в оригиналния почерк на Левски, и в дигиталния шрифт правят впечатление изключително красивите калиграфски форми на повечето главни букви, особено А, Б, В, Г, К, П и Р.

Откъс от Рецензията на Кирил Златков на авторския проект „Почеркът на Васил Левски като дигитален шрифт”.

ЗАЯВКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ШРИФТА

Ако сте физическо лице, попълнете всички *задължителни полета. Ако сте представител на организация, попълнете всички полета във формата.
Опишете подробно целите за използване на дигиталния шрифт.
Изтеглете и подпишете декларацията електронно или я разпечатайте и подпишете, след което я сканирайте.
Качете декларацията в контактната форма и изпратете заявката.
Очаквайте одобрение за ползването на дигиталния шрифт.
След одобрение ще получите по имейл .zip файл с дигиталния шрифт и инструкции за инсталиране.
  • Националната картова и платежна схема, част от БОРИКА АД, запазва правото си да Ви уведомява своевременно при актуализации на шрифта.
  • *Задължителни полета

ВИДЕО ЗА ПРОЕКТА

ПЕСНОПЕНИЯТА

Пътеката на песента, която Васил Левски е избродил в своето битие, е ценна и вълнуваща за всеки, който може да почувства емоцията и посланието на старинната българска музика. Това е и една от мисиите на Вокален ансамбъл „Елици“ – да вдъхне нов живот на песнопенията, изпълнявани от Апостола, и да възкреси спомена за тях. Чрез песнопенията Левски е доближавал хората до себе си и до своето дело, като същевременно е окрилявал това изкуство, което е колкото вълнуващо и красиво, толкова и безценно за българския народ.
Приятно слушане!

„Христос воскресе“

„Святий Боже”

„Достойно есть“

„Господи сил“

„Исаие ликуй“

„Тропар на Въздвижение“

„Тропар на Св. св. Кирил и Методий“

„Возбраной Воеводе“

Песнопенията се изпълняват от Вокален ансамбъл „Елици“.

Преводът на песнопенията от старобългарски е осъществен от Вокален ансамбъл „Елици“.

ПАРТНЬОРИ НА ПРОЕКТА

За повече информация:

0700 199 10 или *9910 | support@borica.bg